Úvodní stránka
Spolek KOLT
Z historie našich akcí
O táborech
Lidé KOLTu
Fotogalerie
Stáhněte si
Stáhněte si
Napište nám

logo.gif, 7,5kB
1beh.gif, 2,2kB 2beh.gif, 2,3kB 3beh.gif, 2,3kB 4beh.gif, 2,2kB
JEDNOTLIVÉ BĚHY NAŠICH TÁBORŮ
(klikněte na příslušný symbol)


Letní tábory 2020

Přihlašování dětí není nijak časově omezeno, nestanovujeme termín uzávěrky přihlášek. Místo na táboře však závazně potvrdíme pouze dítěti, za které dostaneme přihlášku a také zálohu 1.000 Kč.

Platí prosté pravidlo "Kdo dřív přijde, ten jede"!
Náš tábor je umístěný na samotě mimo civilizaci. Naprostá většina městských dětí (i těch nejmenších a nováčků) jej bez problému zvládne, prožije s námi v Čeříně nádherný kus prázdnin a ráda se k nám rok co rok vrací.
Zvažte však účast dětí bázlivých, dětí s nepřekonatelným odporem ke hmyzu či neschopných samostatně obstarat své potřeby. Na tábor především nelze přijmout dítě, které má pravidelné problémy s pomočováním či neudrží stolici!

Termíny LDT 2020

11. 7. - 25. 7. Čeřín Khainether 15 dní Čeřín hlavní vedoucí Martin Gryc mob. 732 907 079
26. 7. - 15. 8. Velká Lečice 22 dní Velká Lečice hlavní vedoucí Katka Páchová mob. 773 176 036
25. 7. - 8. 8. Čeřín Týna&Rumcajs 15 dní Čeřín hlavní vedoucí Honza Petraš mob. 739 761 229
4. 7. - 25. 7. Lesní tábor Márty 22 dní Dolní Sedlo hlavní vedoucí Martin Tázler mob. 777 307 119

Jako variabilní symbol platby se používá RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE
Nový účet u FIO banky, č.ú. 2600364317 / 2010

Přihlášování
  1. Vyplňte na našem webu e-přihlášku. Současně s ní zašlete na náš účet zálohu 1.000,- Kč, garantující Váš skutečný zájem o umístění dítěte (záloha se v případě storna bez náhradníka nevrací). Samozřejmě lze poslat rovnou celou cenu pobytu.
  2. Bezprostředně po obdržení Vaší přihlášky a zálohy Vám potvrdíme e-mailem zarezervování místa pro Vaše dítě.
  3. Nejpozději 1. 5. 2020 1. 6. 2020 zaplaťte doplatek ceny pobytu dítěte. Pokud tak neučiníte, budeme považovat Vaši přihlášku za stornovanou a Vaše místo nabídneme náhradnímu zájemci. Přijetí doplatku Vám opět potvrdíme.
  4. Zajistěte si včas posudek lékaře (I. díl zdravotní karty dítěte). V den odjezdu dítěte na tábor (nikoli dříve!) podepište II. díl zdravotní karty - prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti. Oba díly zdravotní kary pak odevzdáte u odjezdu na tábor.
(Pozor - zbývá-li do začátku Vámi zvoleného turnusu méně, než týden, neposílejte nám přihlášku poštou, ale buďto ji doručte osobně, anebo si ji ponechejte a odevzdejte při u odjezdu dětí. V takovém případě nám ale musíte telefonicky oznámit základní údaje o Vašem dítěti včetně jeho rodného čísla.)


Cena pro tábory v Čeříne:  4.100,- Kč / 2 týdny (na druhého sourozence v rodině sleva 10%, na třetího 20% atd.)
Cena pro tábor ve Velké Lečici:  3.990,- Kč / 3 týdny
Cena pro tábor v Dolním Sedle:  3.820,- Kč / 3 týdny
(všechny ceny zahrnují dopravu, pobyt + program, dozor, stravu, pitný režim)

Přihláška dítěte

Vyplňte co nejdříve e-přihlášku na našem webu. Žádáme o úplné vyplnění všech částí – neúplně vyplněné přihlášky nepřijmeme a budeme Vám je muset vrátit k doplnění! Papírové ani jiné formy přihlášky již nepřijímáme...

Placení probíhá zásadně převodem (vkladem) peněz na náš účet u FIO banky. Prosíme, proveďte úhradu zvlášť za každé dítě a jako variabilní symbol platby (VS) uveďte vždy rodné číslo dítětě. Číslo našeho účtu je 2600364317, kód banky 2010.
Pokud jste zaplatili nejprve zálohu, je nutné zbytek peněz uhradit nejpozději do 1. 5. 2020 1. 6. 2020! Potřebujete-li vystavit potvrzení či fakturu pro Vašeho zaměstnavatele, sdělte nám to a my Vám vše potřebné pošleme.

FIO banka
č.ú: 2600364317 / 2010
variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zdravotní karta

Zdravotní kartu dítěte nám neposílejte, odevzdáte ji vyplněnou až při odjezdu dítěte na tábor.

Posudek lékaře (1. díl karty) má platnost 24 měsíců (současně však nesmí být starší než 1. 11. 2016) a lze jej tedy použít opakovaně - např. na zimní tábor, školu v přírodě apod. Proto samozřejmě akceptujeme i posudky cizí – důležité je, aby se obsahově shodovaly s naším vzorem. I přes rel. dlouhou platnost posudku však důrazně upozorňujeme rodiče, že posudek má reflektovat aktuální zdravotní stav dítěte. V případech těžších nemocí, úrazů apod. je tedy vždy třeba požádat u ošetřujícího lékaře o posudek nový, aktuální! V každém případě si ale ponechejte originál a naší zdravotnici předejte fotokopii.

Bezinfekčnost (2. díl karty) má naopak platnost jen pro náš tábor a musíte ji odevzdat v originále.

Společně se zdravotní kartou odevzdáte u odjezdu fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál!!). Bez těchto formalit nemůžeme Vaše dítě přijmout na tábor! Na příslušné místo ve zdravotní kartě napište informaci o rychlém spojení na rodiče v době konání tábora plus ostatní aktuální informace, které považujete za důležité (alergie, léky apod.).

* stanovisko našeho občanského spolku k poplatkům ve zdravotnictví najdete zde

Odjezd do Čeřína (Khainether + Rumcajs)

Bližší informace o odjezdu autobusu do Čeřína naleznete zde.

Storno

V případě zrušení pobytu do 1. 5. 2020 1. 6. 2020 si provozovatel ponechává zálohu 1.000 Kč. Při zrušení pobytu do 30 dní před zahájením tábora činí storno poplatek 50% z ceny pobytu. Po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek výši celé platby. Storno poplatek ale není účtován v případě zajištění náhradníka. Pokud dojde k předčasnému odjezdu dítěte z tábora, cena za pobyt se nevrací.

Spojení s táborem

Každý hlavní vedoucí má samozřejmě na táboře k dispozici mobilní telefon. Upozorňujeme však rodiče, že spojení je určeno výhradně k řešení naléhavých a výjimečných situací (onemocnění apod.). V žádném případě nelze předávat děti k telefonu!
Ostatní možnosti spojení (FB, e-mail a další) nejsou na táboře kontrolovány, proto je ve vlastním zájmu nepoužívejte a raději zavolejte nebo napište SMS hlavasovi.

Adresy táborů

LDT o.s. KOLT pod Čeřínem
382 92 Rožmitál na Šumavě


LDT o.s. KOLT
Velká Lečice
262 05 Velká Lečice


Lesní Tábor
Dolní Sedlo
463 34 Hrádek n. Nisou


Webmaster