Úvodní stránka
Spolek KOLT
Z historie našich akcí
O táborech
Lidé KOLTu
Fotogalerie
Stáhněte si
Stáhněte si
Napište nám


1beh.gif, 2,2kB 2beh.gif, 2,3kB 3beh.gif, 2,3kB lesnitabor.gif, 2,2kB 5beh_v75px.png
JEDNOTLIVÉ BĚHY NAŠICH TÁBORŮ
(klikněte na příslušný symbol)

Základní informace

Nacionále | KOLT | Tábory | Hospodaření | Majetek | Personál | Děti

NACIONÁLE

Název: Občanský spolek Klub organizátorů letních táborů
Datum vzniku: 9. března 1994
Registrace – rejstříkový soud: spisová značka L 5861, vedená u Městského soudu v Praze
Datum zápisu: 1. ledna 2014
IČO: 61380466
DIČ: CZ61380466
Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 128/32, 198 00
Mobil: 721 652 866
Mail: kolt@kolt.cz
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2600364317 / 2010
Datová schránka: jg7hvk3

KOLT
Klub Organizátorů Letních Táborů (KOLT) je občanský spolek, tedy právnická osoba, založená dle zákona o sdružování občanů. KOLT vznikl na jaře roku 1994, protože jsme potřebovali právně legalizovat pořádání (tehdy ještě pouze letních) dětských táborů. Tehdejší sdružení KOLT založil kolektiv, který v letech 1991-1993 zajišťoval tábory Českého statistického úřadu (ČSÚ) a od roku 1994 převzal tyto tábory do vlastní režie. V letech 1999-2021 jsme coby táborový klub T.K. KOLT byli členem České tábornické unie (ČTU). Na konci roku 2015 jsme v souladu s novým občanským zákoníkem přejmenovali KOLT na občanský spolek.

Základem činnosti KOLTu jsou letní dětské tábory (LDT), tj. 2-3 týdenní pobyty pod stany v přírodě. Od roku 1997 organizujeme navíc i zimní tábory (ZDT) v termínu jarních prázdnin pražských dětí - týdenní pobyty na horách. Naše činnost se během času stále rozšiřuje, zatímco v roce 1994 jsme začínali s jediným turnusem letního tábora, dnes pořádáme pět turnusů LDT, dva turnusy ZDT a k tomu jednotlivé party navíc pořádají spoustu víkendových a různých menších akcí.

TÁBORY
Od roku 2022 je pod hlavičkou KOLTu pořádáno 5 turnusů letních táborů – 3 v Čeříně, Lesní Tábor v Dolním Sedle a tábor v Lečici.

Prvoběžci jsou parta, navazující na zakladatele KOLTu. Začali v roce 1994 v Trpišovicích, mnohaletým hlavasem byl Lukáš „Lukmen“ Bezděk. V roce 1997 se (společně s druhoběžci) přesunuli do jihočeského Čeřína a tam od roku 2011 vede tyto tábory Martin „Khainether!“ Gryc.

Druhoběžce vedl od roku 1995 (Trpišovice) do roku 2008 Márty a v letech 2009-2010 Veronika „Bambuska“ Tupá. Po odchodu z Čeřína (2011) pořádají svůj tábor ve Velké Lečici u Kocáby. Partu nejdřív vedli Tomáš „Johan“ Tázler (2011) a Daniel „Dáňa“ Kindiuk (2012), od roku 2013 se parta stabilizovala kolem Katky „Kachny“ Páchové. V roce 2019 převzal vedení tábora Ivan Machač.

Třeťoběžci byli odpočátku spjati s Čeřínem a jmény Honza „Pytlák/Rumík“ Petraš (vedl partu 1999-2008) a Honza „Straka“ Kašpárek (hlavasem 2009-2014). V roce 2015 si vyzkoušel vedení party Vojta Tělupil, po něm se v letech 2016-19 o vedení dělili Pytlák a Kristýna „Týna“ Najmanová. A od roku 2020 vede partu třeťoběžců Týna samostatně.

Jak už bylo napsáno, Martin „Márty“ Tázler se v roce 2011 osamostatnil od druhoběžců. Se svojí partou založil a vybudoval Lesní Tábor v Dolním Sedle, kde je Márty hlavasem.

Pátý běh je skupina lidí kolem Vandy Fritschové a lidí z Červeného Kříže, kteří se k nám přidali v roce 2022 a obsadili svým táborem posledních 14 dnů v Čeříně.

Neměli bychom zapomenout ani na zimní tábory, které pořádáme pravidelně od roku 1997. První turnus (Praha 6-10) je od začátku pořádán zejména lidmi z prvoběhové party a vede jej Lukáš „Lukmen“ Bezděk. Druhý turnus (Praha 1-5) byl v prvních letech pořádán partou kolem Mártyho, ale od roku 2004 je již výhradně táborem třeťoběžců. Zpočátku (2004-2005) partu vedla Hanka „Šipka“ Šroňková, od roku 2006 se k vedení party přidal Pytlák a od roku 2013 vede partu samostatně.

HOSPODAŘENÍ
KOLT je samostatně hospodařící spolek, jehož každoroční hospodaření je limitováno hlavně penězi, vybranými od rodičů na provoz spolku. Nadto nám hodně pomáhalo členství v ČTU, díky němuž jsme měli možnost čerpání grantů MŠMT. Jinak jsme ale zcela soukromý subjekt, nejsme podnikový tábor, nejsme napojeni na žádnou firmu, která by nám trvale finančně přispívala či nás dotovala. Kromě vlastních peněz a příspěvků ČTU se ještě příležitostně účastníme jednorázových grantových programů (Magistrát HLMP, Nadace Terezy Maxové, Veolia apod.). Naše činnost je díky všem výše uvedeným zdrojům finančně soběstačná.

MAJETEK
Od roku 1997, kdy došlo k přestěhování a přebudování letního tábora, je KOLT vlastníkem kompletního stanového tábora v Čeříně. K základnímu táborovému vybavení patří stany pro děti a personál vč. postelí a matrací ("Ještědy" s předsíňkou + dřevěné „podsaďáky“), velký vojenský stan typu "hangár" (jídelna + „bažina“ pro vedoucí), hygienický srub se sprchovacím zařízením a kotlem na ohřev teplé vody, dřevěné latríny, kuchyňský srub s instalovanou polní kuchyní, pecí a kuchyňským vybavením, lavice a stoly do jídelny a bažiny, táborový vodovod. Kromě toho KOLT disponuje základním sportovním vybavením, nezbytným nářadím, hadicemi, nástěnkami a mnoha dalšími drobnostmi.
Kromě čeřínského tábora disponují i zbylé dvě party, které působí pod hlavičkou KOLTu (tj. Lesní Tábor a Lečice) vlastními kompletně vybavenými tábory včetně všeho potřebného inventáře a zázemí.

PERSONÁL
Veškerý personál táborů - oddílové vedoucí a praktikanty, hospodáře, zdravotníky, kuchaře, zásobovače atd. - si zajišťujeme sami z řad kamarádů a známých; nezanedbatelná část personálu pochází z řad dětí, našich odchovanců. Všichni vykonáváme práci na táborech z nadšení a za symbolickou odměnu. Většina personálů je z řad studentů; ti, kdo jsou zaměstnaní, si berou na dobu tábora buďto dovolenou, nebo neplacené volno. Kromě samotné práce na táborech jsou všichni členové táborových part aktivní i v průběhu roku - účastní se přípravy jednotlivých turnusů, chystají celotáborové hry, jezdí na brigády v místě konání tábora, povinně se účastní stavění a bourání tábora atd.

DĚTI
KOLT nepořádá podnikové tábory, takže i účast na našich táborech je otevřená v podstatě komukoli. Máme samozřejmě databázi pravidelných účastníků našich táborů, kterou rok od roku rozšiřujeme o nováčky. Na počátku naší činnosti jsme převzali děti, zvyklé jezdit na tábory ČSÚ a postupem doby se okruh "našich" dětí rozšířil až na současných bezmála 1.500 jmen. Z účastníků posledních táborů také vždy obsazujeme přednostně nové ročníky; kromě toho se ale samozřejmě snažíme o propagaci našich akcí. Jednoznačně nejlepší formou "náboru" dětí je ale kvalita samotných táborů - pokud se dětem na táboře líbí, rády se po roce vracejí. A to se nám bohudík na všech táborech ve velké míře daří.


Webmaster