Úvodní stránka
Spolek KOLT
Z historie našich akcí
O táborech
Lidé KOLTu
Fotogalerie
Stáhněte si
Stáhněte si
Napište nám

logo.gif, 7,5kB
1beh.gif, 2,2kB 2beh.gif, 2,3kB 3beh.gif, 2,3kB 4beh.gif, 2,2kB
JEDNOTLIVÉ BĚHY NAŠICH TÁBORŮ
(klikněte na příslušný symbol)


Letní tábory 2021

Přihlašování dětí není nijak časově omezeno, nestanovujeme termín uzávěrky přihlášek. Jediným limitem je kapacita tábora. Místo na táboře však závazně potvrdíme pouze dítěti, za které dostaneme přihlášku a také zálohu 1.000 Kč.

Platí prosté pravidlo "Kdo dřív přijde, ten jede"!
Naše tábory jsou umístěné na samotě mimo civilizaci. Naprostá většina městských dětí (i těch nejmenších a nováčků) je bez problému zvládne, prožije s námi nádherný kus prázdnin a ráda se k nám rok co rok vrací.
Zvažte však účast dětí bázlivých, dětí s nepřekonatelným odporem ke hmyzu či neschopných samostatně obstarat své potřeby. Na tábor především nelze přijmout dítě, které má pravidelné problémy s pomočováním či neudrží stolici!

Termíny LDT 2021

3. 7. - 17. 7. Čeřín Khainether (1. běh) 15 dní Čeřín hlavní vedoucí Martin Gryc mob. 732 907 079 4.500,- Kč
25. 7. - 14. 8. Velká Lečice Ivan 21 dní Velká Lečice hlavní vedoucí Ivan Machač mob. 724 747 410 4.290,- Kč
17. 7. - 31. 7. Čeřín Týna (3. běh) 15 dní Čeřín hlavní vedoucí Kristýna Najmanová mob. 734 362 674 4.500,- Kč
3. 7. - 24. 7. Lesní tábor Márty 22 dní Dolní Sedlo hlavní vedoucí Martin Tázler mob. 777 307 119 4.500,- Kč

Jako variabilní symbol platby se používá RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE
Účet u FIO banky, č.ú. 2600364317 / 2010

Průběh přihlašování na LDT o.s. KOLT 2021

Vzhledem ke každoročnímu obrovskému zájmu o naše tábory a z něho plynoucím organizačním komplikacím jsme byli donuceni přihlašování na některé naše turnusy rozdělit na samostatné, oddělené fáze. V rámci tzv. "předpřihlašování" proto nejdřív nabízíme některé tábory přednostně dětem, které s námi jezdí opakovaně. Teprve po skončení předpřihlašování bude případná neobsazená kapacita tábora nabídnuta ve veřejném přihlašování nováčkům. Dokonce se může stát, že se tábor zcela naplní už během předpřihlašování a veřejné přihlašování pak ani nebude otevřeno. Děkujeme za pochopení a respekt.
  • v pondělí 18. 1. 2021 v 10:00 začne neveřejné předpřihlašování na tábory Čeřín 1. běh, Čeřín 3. běh a Velká Lečice. V této fázi nebude přijato žádné jiné dítě než to, kterému to bude nabídnuto e-mailem!
  • v pondělí 1. 2. 2021 v 10:00 bude otevřeno veřejné přihlašování na Lesní Tábor a na případná neobsazená místa ostatních turnusů (očekáváme ale, že vůbec nebude spuštěno veřejné přihlašování na 3. běh v Čeříně).
Prosíme, respektujte a dodržujte shora uvedené termíny jednotlivých fází přihlašování. Pokud bude dítě neoprávněně přihlášeno před daným termínem, bude jeho přihláška bez náhrady smazána!

Než své dítě na náš tábor přihlásíte, přečtěte si důležité informace k pravidlům přihlašování a storna na našich táborech!

Postup přihlášení dítěte
  1. Vyplňte na našem webu e-přihlášku. Současně s ní zašlete na náš účet zálohu 1.000,- Kč, garantující Váš skutečný zájem o umístění dítěte (záloha se v případě storna bez náhradníka nevrací). Samozřejmě lze poslat rovnou celou cenu pobytu.
  2. Bezprostředně po obdržení Vaší přihlášky a zálohy Vám Lukmen potvrdí e-mailem zarezervování místa pro Vaše dítě.
  3. Nejpozději 30. 5. 2021 zaplaťte doplatek ceny pobytu dítěte. Pokud tak neučiníte, budeme považovat Vaši přihlášku za stornovanou a Vaše místo nabídneme náhradnímu zájemci. Přijetí doplatku Vám opět potvrdí Lukmen.
  4. Zajistěte si včas posudek lékaře (I. díl zdravotní karty dítěte). V den odjezdu dítěte na tábor (nikoli dříve!) podepište II. díl zdravotní karty - prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti. Oba díly zdravotní karty pak odevzdáte u odjezdu na tábor.

Cena pro tábory v Čeříne:  4.500,- Kč / 2 týdny (na druhého sourozence v rodině sleva 10%, na třetího 20% atd.)
Cena pro tábor ve Velké Lečici:  4.290,- Kč / 3 týdny (na druhého a dalšího sourozence v rodině sleva 10%)
Cena pro tábor v Dolním Sedle:  4.500,- Kč / 3 týdny
(všechny ceny zahrnují dopravu, pobyt + program, dozor, stravu, pitný režim)

Přihláška dítěte

Vyplňte e-přihlášku na našem webu. Žádáme o úplné vyplnění všech částí – neúplně vyplněné přihlášky nepřijmeme a budeme Vám je muset vrátit k doplnění! Papírové ani jiné formy přihlášky již nepřijímáme...

Placení probíhá zásadně převodem (vkladem) peněz na náš účet u FIO banky. Prosíme, proveďte úhradu zvlášť za každé dítě a jako variabilní symbol platby (VS) uveďte vždy rodné číslo dítěte. Do poznámky k platbě prosím vždy napište, o jaký tábor a turnus se jedná (v období leden-únor se nám občas pletou platby za zimní a letní tábory :), děkujeme.

Číslo našeho účtu je 2600364317, kód banky 2010.


Pokud jste zaplatili nejprve zálohu, je nutné zbytek peněz uhradit nejpozději do 30. 5. 2021! Potřebujete-li vystavit potvrzení či fakturu pro Vašeho zaměstnavatele, sdělte nám to a my Vám vše potřebné pošleme.

FIO banka
č.ú: 2600364317 / 2010
variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zdravotní karta

Příslušné formuláře si můžete stáhnout zde

Zdravotní kartu dítěte nám neposílejte, odevzdáte ji vyplněnou až při odjezdu dítěte na tábor.

Posudek lékaře (1. díl karty) má platnost 24 měsíců a lze jej tedy použít opakovaně - např. na zimní tábor, školu v přírodě apod. Proto samozřejmě akceptujeme i posudky z jiných akcí – důležité je, aby se obsahově shodovaly s naším vzorem. I přes rel. dlouhou platnost posudku však důrazně upozorňujeme rodiče, že posudek má reflektovat aktuální zdravotní stav dítěte. V případech těžších nemocí, úrazů apod. je tedy vždy třeba požádat u ošetřujícího lékaře o posudek nový, aktuální! Režim akceptace loňských posudků lékaře může též ovlivnit případné nové protiepidemické opatření ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. O případných změnách v tomto směru budeme informovat. V každém případě si ale ponechejte originál a naší zdravotnici předejte fotokopii.

Bezinfekčnost (2. díl karty) má naopak platnost jen pro náš tábor a musíte ji odevzdat v originále.

Společně se zdravotní kartou odevzdáte u odjezdu fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny (ne originál!!). Bez těchto formalit nemůžeme Vaše dítě přijmout na tábor! Na příslušné místo ve zdravotní kartě napište informaci o rychlém spojení na rodiče v době konání tábora plus ostatní aktuální informace, které považujete za důležité (alergie, léky apod.). Pokud uvedete jiné telefonní číslo než dříve v e-přihlášce, upozorněte prosím na to organizátory při odjezdu na tábor.

* stanovisko našeho občanského spolku k poplatkům ve zdravotnictví najdete zde

Balení a odjezd na tábor
  • Doporučené seznamy věcí a bližší informace k odjezdům autobusů na jednotlivé turnusy se liší, proto je najdete na webových stránkách jednotlivých táborů.
  • Bližší informace o odjezdu autobusu do Čeřína naleznete zde.
  • Informace k odjezdu na tábor ve Velké Lečici najdete zde.
Storno

V případě zrušení pobytu do 30. 5. 2021 si provozovatel ponechává zálohu 1.000 Kč. Po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek výši celé platby. Storno poplatek ale není účtován v případě zajištění náhradníka. Pokud dojde k předčasnému odjezdu dítěte z tábora, cena za pobyt se nevrací. Pokud nechcete riskovat propadnutí části nebo celé Vaší platby z důvodu nenadálého storna, zvažte pojištění stornopoplatků u kterékoliv komerční pojišťovny!

Spojení s táborem

Každý hlavní vedoucí má samozřejmě na táboře k dispozici mobilní telefon. Upozorňujeme však rodiče, že spojení je určeno výhradně k řešení naléhavých a výjimečných situací (onemocnění apod.). V žádném případě nelze předávat děti k telefonu!
Ostatní možnosti spojení (FB, e-mail a další) nejsou na táboře kontrolovány, proto je ve vlastním zájmu nepoužívejte a raději zavolejte nebo napište SMS hlavasovi.

Adresy táborů

LDT o.s. KOLT pod Čeřínem
382 92 Rožmitál na Šumavě


LDT o.s. KOLT
Velká Lečice
262 05 Velká Lečice


Lesní Tábor
Dolní Sedlo
463 34 Hrádek n. Nisou


Webmaster